Články

Splátkový predaj

SPLÁTKOVÝ PREDAJ pre živnostníkov, malé firmy a organizácie.

 

Spoločnosť AZING s.r.o. ako predajca a dodávateľ spolu s leasingovou spoločnosťou umožňuje výhodné financovanie nákupu stavebnej mechanizácie bez akontácie na mesačné splátky.

 

• Financovanie tovarov s nákupnou cenou už od 1000 do 5000 Eur bez DPH.
• Bez akontácie, 0% s nízkym finančným zaťažením.
• Na splátky podľa vlastného rozhodnutia.
• Bez účtovných výkazov o hospodárení.
• Pohodlne emailom zo sídla firmy.

 

AZING s.r.o. umožňuje rýchly nákup pre zákazníkov s IČO registráciou v SR.
AZING s.r.o. nepožaduje výkazy o hospodárení.
AZING s.r.o. vypracuje cenovú a leasingovú ponuku.
AZING s.r.o. dodá tovar po podpise zmluvy najskôr po 24 hod.
AZING s.r.o. spolupracuje len s firmami bez záväzkov voči štátu.

 

Forma finacovania:

 

Finančný leasing je vhodný pre zákazníkov, ktorý po ukončení leasingu nadobudnú predmet kúpi do vlastníctva.
Classic leasing je určený pre zákazníkov, ktorí po ukončení leasingu nechcú mať s použitou technikou starosti.

 

 

Doba trvania splátok:

 

15 mes. minimálne, 24 mes., 36 mes. optimálne, 48 mes., 60 mes. maximálne

 

Poistenie tovaru:

 

Zakúpený tovar (predmet leasingu) je automaticky poistený prenajímateľom, teda leasingovou spoločnosťou.

 

Prečo leasing?

 

Pomáha udržať likviditu.
Leasing šetrí vlastný kapitál a posilňuje tak Vašu bonitu voči bankám. Nákup v hotovosti odčerpáva likviditu podniku a často vedie k časovo náročným rokovaniam o dodávateľských prípadne bankových úveroch. Leasing naproti tomu neobmedzuje Váš manévrovací priestor pri dodávateľských úveroch, ani nezaťažuje Vašu bilanciu pre jednania s finančnými inštitúciami. Keďže zariadenia zostávajú vlastníctvom leasingovej spoločnosti, nezhoršuje sa - na rozdiel od kúpy - pomer vlastného kapitálu a bilančnej sumy, vlastného kapitálu a investičného majetku. Zrátané a podčiarknuté to znamená: Využívate najmodernejšie technológie, zlepšujete súčasne svoju bonitu, bilančné charakteristiky a tým rating svojho podniku.

 

Dáva istotu plánovania.
Prenajať si nové zariadenia sa oplatí. Dôvod: Platíte až vtedy, keď technika vo vašom podniku odovzdáva svoju pridanú hodnotu. Namiesto vysokých obstarávacích nákladov, ktoré sa musia jednorázovo zaplatiť, platíte pravidelné leasingové splátky s výnosmi, vznikajúcimi pri použití a s využitím zariadení. To od začiatku rozširuje Vaše investičné možnosti. K tejto výhode tzv. "Pay-as-you-earn" sa pridáva istota plánovania. Konštantné leasingové splátky sú nákladovou položkou, ktorú možno v plánovaní Vášho podniku ľahko kalkulovať.

 

Umožňuje väčšie investície v skoršom okamihu.
Nízke splátky nahrádzajú vysoké kúpne ceny, pretože obchodný vývoj často vyžaduje potrebu novej techniky. Aby ste mali so svojím podnikom úspech, musíte stále investovať. Avšak nákup viaže kapitál a vďaka krátkym inovačným cyklom sú mnohé zariadenia zastarané skôr, ako sa zaplatia resp. odpíše ich účtovná hodnota. Riešenie: Leasingová ponuka. Vďaka nízkym mesačným splátkam môžete investovať do novej techniky presne vtedy, keď ju potrebujete. Zostávate tak na čele pred konkurenciou.

 

Menu