Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy v lehote do 14 dní bez udania dôvodu