Ako si správne vybrať teplovodný ohrievač vzduchu

Článok sa venuje téme výberu správneho ohrievača vzduchu a podrobnejšie sú opísané možnosti výberu teplovodného ohrievača značky Reventon. Zrejme každý, kto sa už zaoberal problémom, ako ohriať vzduch v miestnosti alebo objekte potvrdí, že základom dostatočného a zároveň efektívneho ohrevu je výber správneho ohrievača vzduchu. Podľa paliva alebo zdroja energie, z ktorého ohrievač…

Článok sa venuje téme výberu správneho ohrievača vzduchu a podrobnejšie sú opísané možnosti výberu teplovodného ohrievača značky Reventon.

Zrejme každý, kto sa už zaoberal problémom, ako ohriať vzduch v miestnosti alebo objekte potvrdí, že základom dostatočného a zároveň efektívneho ohrevu je výber správneho ohrievača vzduchu. Podľa paliva alebo zdroja energie, z ktorého ohrievač vytvára teplo, môžeme ohrievače ponúkané v našom obchode rozdeliť na 4 základné kategórie:

Ohrievače z každej kategórie majú svoje špecifické vlastnosti, výhody a nevýhody, ktoré je potrebné starostlivo zvážiť pred kúpou. Medzi prvotné otázky, na ktoré by ste mali poznať odpovede, patria, či bude ohrievaná miestnosť alebo objekt vetraná alebo uzavretá, či máte napr. dostupnú elektrickú prípojku alebo zdroj teplej vody, požadovaná výdrž ohrievača na jednu nádrž a možno najdôležitejší aspekt, a to je cena paliva a energií.

Po výbere, aké palivo bude ohrievač využívať pre samotný ohrev vzduchu, je nemenej dôležitý jeho výkon a efektivita. Aby bol ohrev efektívny nielen z hľadiska vynaložených nákladov na vykurovanie, ale aj z hľadiska komfortu ovládania a času vyhrievania, je potrebné zvážiť jeho výkon a umiestnenie v priestore. V našom obchode nájdete ohrievače s výkonom od 1 kW až do viac ako 100 kW, takže vybrať si môže každý. Základom je poznať rozmery a možnosti umiestnenia ohrievača v miestnosti. Každý dobrý výrobca ohrievača by mal vo svojich produktových príručkách uvádzať, pre aké veľké miestnosti je jeho produkt určený, alebo uvádzať vzdialenosť, do ktorej ohrievač efektívne ohrieva vzduch. Tieto informácie nie sú vždy ľahko dostupné, aj preto Vám naši kolegovia vždy radi pomôžu pri výbere správneho ohrievača podľa Vašich požiadaviek.

Teplovodný ohrievač – pohodlný pomocník

V tomto článku by sme Vám chceli v skratke na príklade teplovodných ohrievačov zn. Reventon predstaviť možnosti a postup, ako si správne vybrať ohrievač tak, aby bol ohrev vzduchu dostatočný, efektívny a zároveň komfortný.

Veľkou výhodou teplovodných ohrievačov je možnosť využitia teplej vody (TV) na ohrev vzduchu. Takže sú použiteľné všade tam, kde máte dostupné rozvody TV a elektrickú prípojku. Ohrievač môžete pripojiť na rozvody ústredného kúrenia v objekte, čím sa vyhnete problémom s dodávkou paliva (napr. plynu alebo nafty). Je možné ich použiť aj v nevetraných priestoroch so stálym pohybom osôb. Preto je ich použiteľnosť veľmi široká, napr. pre:

 • Domáce a veľkokapacitné garáže
 • Dielne
 • Obchodné a priemyselné priestory
 • Sklady

Výhodou týchto ohrievačov je aj možnosť ich inštalácie. Ohrievače je možné primontovať na stenu alebo strop v miestnosti, čím ušetríte podlahový priestor.

Rozmery miestnosti a ohrievače Reventon

Ohrievače Reventon S

Ak ste sa už rozhodli pre teplovodný ohrievač, dôležitou časťou je výber jeho parametrov a príslušenstva. Ohrievače sa líšia predovšetkým svojím tepelným výkonom, od ktorého závisia jeho ďalšie parametre, ako sú rozmery, prietok vzduchu, max. vzdialenosť efektívneho ohrevu vzduchu ohrievačom a spotreba elektrickej energie.

Pri zvažovaní, aký tepelný výkon budete potrebovať pre ohrev vzduchu, potrebujete vedieť, akú veľkú miestnosť alebo objekt budete vyhrievať. Na obrázku nižšie môžete vidieť odporúčané vzdialenosti pre umiestnenie teplovodného ohrievača Reventon radu S na stene.

Odporúčaná dĺžka vyhrievanej miestnosti pre ohrievače radu S (modely S1-3S, S2-3S, S3-3S a S4-3S) je 8-20 m. Rad S sa od iných radov odlišuje odolným kovovým obalom. Maximálna horizontálna vzdialenosť 8 m je odporúčaná pre najmenej výkonný model S1-3S s max. trvalým tepelným výkonom 14,7 kW. Vzdialenosť maximálne 20 m je odporúčaná pre najvýkonnejší model S4-3S s max. trvalým tepelným výkonom 50,1 kW. Maximálna vertikálna vzdialenosť 3 m je odporúčaná pre najmenej výkonný model S1-3S, zatiaľ čo maximálna vzdialenosť 8 m je odporúčaná pre najvýkonnejší model S4-3S.

Vertikálna vzdialenosť 3 m je odporúčaná pre najmenej výkonný model S1-3S, zatiaľ čo vzdialenosť 8 m je odporúčaná pre najvýkonnejší model S4-3S.

Max. odporúčané vzdialenosti pre ohrievače Reventon S

Pri inštalácii ohrievača radu S na strope je maximálna odporúčaná vzdialenosť ohrievača od podlahy 5-7 m.

Max. odporúčaná vzdialenosť ohrievača Reventon S od podlahy je 5-7 m

V jednej väčšej miestnosti môžete použiť aj viac ohrievačov. Odporúčané maximálne odstupové vzdialenosti medzi ohrievačmi Reventon S v jednotlivých pozíciách sú zobrazené na obrázku nižšie. Opätovne sú odporúčané rôzne vzdialenosti podľa výkonu použitých ohrievačov.

Max. odporúčané vzdialenosti pri použití viacerých ohrievačov

Ohrievače Reventon HC

Odporúčaná dĺžka vyhrievanej miestnosti pre ohrievače Reventon radu HC (7 modelov: HC20-3S až, HC70-3S a HC80-3S) je 8-25 m. Rad HC je charakteristický obalom z EPP materiálu, odolným voči deformácii, olejom a väčšine chemikálií. Zároveň tlmí hluk ohrievača. Maximálna horizontálna vzdialenosť 8 m je odporúčaná pre najmenej výkonný model HC20-3S s max. trvalým tepelným výkonom 21,4 kW. Vzdialenosť maximálne 25 m je odporúčaná pre najvýkonnejší model HC80-3S s max. trvalým tepelným výkonom 69,2 kW. Maximálna vertikálna vzdialenosť 3 m je odporúčaná pre najmenej výkonný model HC20-3S, zatiaľ čo vzdialenosť maximálne 8 m je odporúčaná pre najvýkonnejší model HC80-3S.

Max. odporúčané vzdialenosti pre ohrievače Reventon HC

Pri inštalácii ohrievača radu HC na strope je odporúčaná vzdialenosť ohrievača od podlahy 5-9 m.

Max. odporúčaná vzdialenosť ohrievača Reventon HC od podlahy je 5-9 m

V jednej väčšej miestnosti môžete použiť aj viac ohrievačov. Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi ohrievačmi Reventon HC v jednotlivých pozíciách sú zobrazené na obrázku nižšie. Opätovne sú odporúčané rôzne vzdialenosti podľa výkonu použitých ohrievačov.

Max. odporúčané vzdialenosti pri použití viacerých ohrievačov

Miesto a spôsob montáže ohrievača

Dôležitou podmienkou pre správnu funkčnosť ohrievača je zabezpečenie dostatočne veľkého priestoru pre jeho montáž a prevádzku. Ohrievač by mal byť vzdialený od ostatných objektov a stien minimálne 15 cm. Rozmery ohrievačov závisia od jeho tepelného výkonu. Čím vyšší výkon, tým sú väčšie aj jeho rozmery. Preto je potrebné starostlivo zvoliť vhodné miesto pre ohrievač.

Pre jeho jednoduchšiu inštaláciu na stenu alebo strop existujú originálne montážne konzoly zn. Reventon. Pre rad S s kovovým obalom je možné zakúpiť 2 druhy konzol, pevnú (na obrázku vľavo) a otočnú (na obrázku vpravo), ktorá umožňuje natáčanie ohrievača aj počas jeho prevádzky. Pre rad HC s tlmiacim EPP obalom je možné použiť len otočnú konzolu (na obrázku vpravo).

Montážne konzoly pre ohrievače Reventon

Konzoly umožňujú inštaláciu ohrievača aj s nastavením sklonu fúkania vzduchu smerom k podlahe, čo zlepšuje efektivitu ohrevu vzduchu v miestnosti. Pevná konzola umožňuje nastavenie pevného sklonu 90, 80 a 75 °.

Montáž ohrievača so smerom prúdenia vzduchu k podlahe

Aby ohrievač fungoval, je potrebné pripraviť aj rozvody teplej vody a elektrické rozvody.

Pre napojenie ohrievača na TV okruh je odporúčané dodržať nasledovné zásady:

 • Správne napojenie teplovodného okruhu na vstup a výstup ohrievača – priemer ¾“
 • Použitie uzatváracích ventilov na vstup aj výstup okruhu
 • Použitie odvzdušňovacieho ventilu v najvyššom mieste TV okruhu
 • Použitie filtra v TV okruhu
 • Maximálny tlak v TV okruhu 1,6 MPa
 • Maximálna teplota vody 120 °C
Prípojky ohrievača na teplovodný okruh

Pre fungovanie ventilátora zabudovaného v ohrievači a s tým súvisiacu reguláciu tepelného výkonu je potrebné pripojenie na elektrickú sieť 230 V / 50 Hz prostredníctvom regulátora otáčok. Väčšina ohrievačov Reventon vyžaduje max. prúd 0,84 A, s výnimkou trojice najvýkonnejších ohrievačov radu HC, ktoré vyžadujú vyšší prúd 1,08-2,2 A. Regulátor otáčok je jednoduché ovládacie zariadenie, ktoré umožňuje zapínanie/vypínanie ohrievača a reguláciu napätia ventilátora, čím sa reguluje jeho rýchlosť. Jeden regulátor dokáže ovládať aj viaceré ohrievače, ale je potrebné dodržať podmienky dané maximálnymi prúdmi regulátora.

Možnosti pre zefektívnenie vyhrievania

Pre jednoduchšie, pohodlnejšie a efektívnejšie ohrievanie vzduchu existuje viacero doplnkov, ktoré je možné pripojiť k ohrievaču. Medzi nich patria:

2-cestné a 3-cestné ventily s aktuátormi umožňujú aktívne ovládanie (otvorenie/zatvorenie) prietoku vodného (kvapalinového) okruhu. Tým je možné ovládať prietok teplej vody v okruhu ohrievača a tak napríklad zastaviť prietok teplej vody ohrievačom.

2-cestný ventil pre ovládanie prietoku

Relé moduly umožňujú pripojenie rozličných zariadení do TV okruhu, napríklad pripojenie bojlera pre ohrev TV, termostatu a pod.

Relé modul pre pripojenie príslušenstva

Termostaty výrazne zefektívňujú proces ohrevu vzduchu. Regulujú zapínanie a vypínanie ohrievača podľa požadovanej teploty v miestnosti.

Izbový termostat s jednoduchým nastavením teploty

Ovládacie panely poskytujú rozšírené možnosti pre ovládanie výkonu ohrievačov, napr. prostredníctvom ovládania ventilátorov ohrievačov alebo ventilov s aktuátormi na základe požadovanej teploty. Vyššie modely je možné naprogramovať na rôzne dni v týždni. Viaceré z nich umožňujú pripojenie aj externých termostatov. Ovládacie panely sú vhodné pre dosiahnutie presnejšieho ovládania, vysokého komfortu ovládania a vyhrievanie väčších miestností a objektov viacerými ohrievačmi. Výrazne uľahčujú a zefektívňujú prevádzku ohrievačov.

Ovládacie panely pre pohodlnejšie a efektívnejšie vykurovanie

Veríme, že po prečítaní tohto článku už lepšie rozumiete možnostiam, ktoré poskytujú teplovodné ohrievače. Možnosti ich konfigurácie, inštalácie a prepojení s doplnkami sú široké, ale nezúfajte. Náš tím Vám ochotne a rád poradí. Na začiatok sme pre Vás v našom obchode pripravili sady teplovodných ohrievačoch aj s vhodným príslušenstvom. Určite si ale nezabudnite zmerať rozmery vyhrievanej miestnosti alebo objektu, zvážiť možnosti pripojenia ohrievača na TV okruh a elektrickú sieť.

Cena

Cena

Výrobca

Výrobca
 • BM2 - Biemmedue (24)
 • Dedra (10)
 • Dimplex (11)
 • Inelco (9)
 • Master (60)
 • Reventon (21)
 • Star Progetti (14)
 • Thermowell (2)

Druh

Druh
 • Elektrický (19)
 • Naftový (4)
 • Plynový (1)

Druh ohrievača

Druh ohrievača
 • Infra sálavé (5)
 • infražiariče (20)
 • Nepriame spaľovanie (10)
 • Priame spaľovanie (17)
 • Teplovzdušné domáce (10)
 • Teplovzdušné priemyselné (41)

Max. výkon (kW)

Max. výkon (kW)
 • 10,0 - 19,9 (13)
 • 100,0 a viac (3)
 • 2,0 - 3,4 (22)
 • 20,0 - 29,9 (11)
 • 3,0 - 4,9 (1)
 • 3,5 - 4,9 (2)
 • 30,0 - 39,9 (10)
 • 40,0 - 49,9 (8)
 • 5,0 - 9,9 (7)
 • 50,0 - 74,9 (12)

Kolesový podvozok

Kolesový podvozok
 • Áno (28)
 • Nie (3)

Druh paliva

Druh paliva
 • ELTO / Nafta (27)
 • Nafta (4)

Hlučnosť (dB)

Hlučnosť (dB)
 • 50-54 (8)
 • 55-59 (7)
 • do 50 (4)

Max tlak vzduchu (Pa)

Max tlak vzduchu (Pa)
 • (3)
 • 100-249 (2)
 • 250-399 (2)
 • 400-549 (2)

Objem nádrž (l)

Objem nádrž (l)
 • 10,0 - 14,9 (1)
 • 15,0 - 19,9 (3)
 • 20,0 - 29,9 (1)
 • 30,0 - 39,9 (4)
 • 40,0 - 49,9 (7)
 • 50,0 a viac (15)

Max prietok vzduchu v (m/hod)

Max prietok vzduchu v (m/hod)
 • (5)
 • 1 000 - 1 499 (7)
 • 1 000 - 2 499 (12)
 • 1 000-1 999 (9)
 • 1 500 - 1 999 (1)
 • 10 000 a viac (2)
 • 2 000 - 3 499 (11)
 • 2 000-2 999 (6)
 • 2 500 - 4 999 (3)
 • 200 - 349 (1)

Napájacie napätie (V)

Napájacie napätie (V)
 • 230 V (117)
 • 400 V (20)

Objem nádoby na vodu (l)

Objem nádoby na vodu (l)
 • 10,0 - 19,9 (4)
 • 5,0 - 9,9 (4)
 • do 5,0 (1)

Použitie

Použitie
 • Domáce (1)
 • Priemyselné (4)
 • Profesionálne (4)

Priemer ventilátora v (mm)

Priemer ventilátora v (mm)
 • (1)
 • 200 - 299 (2)
 • 300 - 399 (2)
 • 400 - 499 (1)
 • 500 - 599 (1)
 • 750 - 999 (2)

Spotreba paliva (kg/hod)

Spotreba paliva (kg/hod)
 • 1,0 - 1,9 (5)
 • 2,0 - 2,9 (7)
 • 3,0 - 4,9 (11)
 • 5,0 - 7,4 (3)
 • 7,5 - 9,9 (3)
 • do 1,0 (3)

Spotreba plynu (kg/hod)

Spotreba plynu (kg/hod)
 • 0,5 - 0,9 (1)
 • 1,0 - 1,49 (4)
 • 2,0 - 2,9 (4)
 • 3,0 - 4,9 (4)
 • 5,0 - 7,49 (4)

Velkost miestnosti (m)

Velkost miestnosti (m)
 • 1000 a viac (1)
 • 250 - 499 (3)
 • 500 - 749 (2)
 • 750 - 999 (2)
 • do 250 (1)

Výkon odvlhčovania (l / 24 hod.)

Výkon odvlhčovania (l / 24 hod.)
 • 20,0 - 29,9 (3)
 • 30,0 - 39,9 (1)
 • 40,0 - 49,9 (2)
 • 50,0 - 74,9 (2)
 • 75,0 - 99,9 (1)

Hmotnost(kg)

Hmotnost(kg)
 • 10,0 - 14,9 (12)
 • 10,0 - 19,9 (8)
 • 100,0 a viac (2)
 • 15,0-19,9 (16)
 • 2,5 - 4,9 (3)
 • 20,0 - 29,9 (21)
 • 30,0 - 39,9 (8)
 • 30,0 a viac (2)
 • 40,0 - 49,9 (7)
 • 5,0 - 7,4 (14)
Filtrovať

Cena

Cena

Výrobca

Výrobca
 • BM2 - Biemmedue (12)
 • Dedra (7)
 • Master (12)

Druh

Druh
 • Naftový (4)

Druh ohrievača

Druh ohrievača
 • Infra sálavé (4)
 • Nepriame spaľovanie (10)
 • Priame spaľovanie (17)

Max. výkon (kW)

Max. výkon (kW)
 • 10,0 - 19,9 (3)
 • 100,0 a viac (2)
 • 20,0 - 29,9 (6)
 • 30,0 - 39,9 (6)
 • 40,0 - 49,9 (6)
 • 50,0 - 74,9 (6)
 • 75,0 - 99,9 (2)

Kolesový podvozok

Kolesový podvozok
 • Áno (28)
 • Nie (3)

Druh paliva

Druh paliva
 • ELTO / Nafta (27)
 • Nafta (4)

Objem nádrž (l)

Objem nádrž (l)
 • 10,0 - 14,9 (1)
 • 15,0 - 19,9 (3)
 • 20,0 - 29,9 (1)
 • 30,0 - 39,9 (4)
 • 40,0 - 49,9 (7)
 • 50,0 a viac (15)

Max prietok vzduchu v (m/hod)

Max prietok vzduchu v (m/hod)
 • (4)
 • 1 000 - 1 499 (1)
 • 1 000-1 999 (7)
 • 2 000-2 999 (3)
 • 250 - 499 (3)
 • 3 000 - 4 999 (5)
 • 500 - 999 (8)

Napájacie napätie (V)

Napájacie napätie (V)
 • 230 V (31)

Spotreba paliva (kg/hod)

Spotreba paliva (kg/hod)
 • 1,0 - 1,9 (5)
 • 2,0 - 2,9 (7)
 • 3,0 - 4,9 (11)
 • 5,0 - 7,4 (3)
 • 7,5 - 9,9 (3)
 • do 1,0 (2)

Hmotnost(kg)

Hmotnost(kg)
 • 10,0 - 14,9 (2)
 • 10,0 - 19,9 (1)
 • 100,0 a viac (2)
 • 15,0-19,9 (1)
 • 20,0 - 29,9 (7)
 • 30,0 - 39,9 (5)
 • 40,0 - 49,9 (3)
 • 50,0 - 74,9 (6)
 • 75,0 - 99,9 (4)
Filtrovať