Odvlhčovače – riešenie do vlhkých priestorov

Odvlhčovače – riešenie do vlhkých priestorov

Najčastejšie využitie odvlhčovačov je v stavebníctve a v interiéroch, kde sa vyskytuje zvýšená vlhkosť, ako sú napr. bazény a športové haly. Keďže vzduch nikdy nie je bez vlhkosti, svoje uplatnenie si nájdu aj v domácnostiach. Pri každodennej činnosti v domácnosti dochádza k produkovaniu vlhkosti, ktorá môže spôsobovať jej zrážanie na oknách a stenách. Zrýchlenie výstavby rodinných domov a bytov bez dostatočného vysušenia a vyzretia budov v mnohých prípadoch spôsobuje zvýšenú vlhkosť v interiéri. K väčšej náchylnosti na zvýšenú vlhkosť v domácnostiach a v garážach dochádza najmä v chladných a daždivých obdobiach. Odvlhčovače sú žiadané aj v krízových situáciách po povodniach.

 Zvýšená vlhkosť spôsobuje zdravotné problémy.

Aké sú hlavné znaky, kedy by ste mali uvažovať nad použitím odvlhčovača?

  • ak vidíte v miestnosti plesne a huby, mokré fľaky na stenách
  • podmienky priaznivé pre mikroorganizmy
  • kovové povrchy sa stávajú neviditeľnými
  • nesprávne fungovanie elektronických zariadení
  • vznik korózie
  • výrazné poškodenie nábytku vlhkosťou
  • nepríjemné pocity v dôsledku vlhkého vnútorného prostredia.

Toto sú obvyklé znaky, ktoré znamenjú, že je potrebné použitie odvlhčovačov, najmä ak bežné vetranie nie je postačujúce alebo možné. Mnohé domácnosti po výmene okien síce znižujú energetickú náročnosť na vykurovanie, ale pri nedostatočnom vetraní dochádza k zvýšeniu vlhkosti, ktorá nemá kam unikať. Nedochádza k výmene vzduchu a pri bežných činnostiach ako varenie, pranie, sušenie oblečenia alebo dýchanie sa zvyšuje vlhkosť v interiéroch.

Odvlhčovač pracuje na jednoduchom princípe. Na trhu sú dostupné odvlhčovače pre domáce a priemyselné použitie. Odlišujú sa výkonom, vyhotovením a hmotnosťou. Odvlhčovače môžu byť kondenzačné alebo absorbčné.

Absorbčné odvlhčovače viažu vodu do absorbčného materiálu, ktorá následne tečie alebo kvapká do nádrže. Po vysušení absorbčného materiálu je možné odvlhčovač znovu použiť. Dokážu pracovať aj pri nízkych teplotách blízkych 0 °C.

Kondenzačné odvlhčovače majú komplikovanejší spôsob zbavovania sa vlhkosti, a to tak, že vlhký vzduch sa cez kondenzátor prudko schladí a voda sa dostane do nádrže. Kondenzačné odvlhčovače sú účinnejšie, ale efektívne pracujú najmä v teplotách od 5 °C.   

Kvalitné odvlhčovače vzduchu majú automatickú reguláciu vlhkosti, ktorá sa spustí pri nameraní vyššej vlhkosti vzduchu, ako je nastavená a zastaví svoju prácu, keď dosiahne spodnú hranicu vlhkosti. Použitie odvlhčovačov dokáže udržiavať požadovanú vlhkosť v miestnostiach a zabraňuje tak vzniku plesní. Prípadne dokážu nadmernú vlhkosť úplne odstrániť, čím zvyšujú kvalitu vzduchu a zlepšujú zdravie.

Ideálna vlhkosť vzduchu v obytných priestoroch je 38 až 45 %. Samozrejme, závisí to od viacerých okolností, ako je napr. stav nehnuteľnosti, meteorologické podmienky, orientácia budovy, dispozícia, podklad a podobne. Vyššia vlhkosť ako 60 % spôsobuje ťažkosti a podporuje vznik húb, roztočov, alergické reakcie a astmu. Naopak, nižšia vlhkosť vzduchu pod 40 % spôsobuje nárast baktérií, vírusov, dýchacie ťažkosti a problémy z pokožkou a očami.

Prihlásenie

Registrácia